"ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ" АД

 

 

 

тел. + 359 2 850 50 51, E-mail lozkons@consultant.bg

"ЛОЗЕНЕЦ-КОНСУЛТ"АД е лицензиран КОНСУЛТАНТ с ЛИЦЕНЗ № ЛК - 000728/23.12.2010 г.

"ЛОЗЕНЕЦ-КОНСУЛТ"АД предлага изработване на технически паспорти на новостроящи се и съществуващи сгради. Крайният срок за съставяне на технически паспорти на сградите ІІІ категория е 31 декември 2012 г., а за строежите ІV категория - 31 декември 2014 г.

Техническият паспорт съдържа данни за строежа, за основните му характеристики, мерки за поддържането му, срокове за извършване на ремонти, мерки за поддържане, указания и инструкции за безопасна експлоатация, енергиен паспорт на сградата. За съществуващи сгради е необходимо да се направи обследване на базата на техническия проект на сградата. Ако сградата няма технически проект - се прави обследване.

Дружеството разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, доказали в практиката своя професионализъм – архитекти, конструктори, строителни инженери по хидротехническо строителство, водоснабдяване и канализация, транспортно строителство, геодезисти, електоинженери,  геолози, технолози и др.

"ЛОЗЕНЕЦ-КОНСУЛТ" АД ПРЕДЛАГА

МНОГО ДОБРИ ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

НА НОВОПОСТРОЕНИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ

 

1680 София, кв. “Бели брези”, бул.”Кюстендил” N 21

        тел. /+ 359 2/ 850 50 51

E-mail lozkons@consultant.bg; office@lozenetzconsult.com ; contact@lozenetzconsult.com

 

 

Lozenetz Consult
Last modified: 25/08/2011 г.