"ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ" АД

 

 

 

 

 

тел. + 359 2 850 50 51, E-mail lozkons@consultant.bg

 

Консултантска дейност в направление: "Сеизмична осигуреност и динамична устойчивост на сгради“

Високо квалифициран колектив от хабилитирани специалисти с богат в областта опит изготвя становища и експертизи по отношение на сеизмичната осигуреност и динамична устойчивост на съществуващ сграден фонд и съоръжения, както и на проектна документация при ново строителство на сложни сгради и съоръжения. Колективът включва хабилитирани лица и практикуващи инженери от три университета и е в състав:

  • проф. д.т.н. инж. Константин Казаков (ВСУ „Л. Каравелов“) – ръководител;
  • доц. д-р инж. Радан Иванов (ВСУ „Л. Каравелов“) – зам. ръководител;
  • проф. д-р инж. Здравко Бонев (УАСГ-София);
  • доц. д-р инж. Цветан Георгиев (УАСГ-София);
  • доц. д-р инж. Анита Хандрулева (ВСУ „Л. Каравелов“);
  • доц. д-р инж. Иван Павлов (ВСУ „Ч. Храбър“-Варна);
  • доц. д-р инж. Дария Михалева (ВСУ „Ч. Храбър“-Варна).

За становища, експертизи и консултация за проектна документация се обръщайте към проф. д.т.н. инж. Константин Казаков (kazakov@vsu.bg),

GSM GSM +359 898457886

 

 

 

Lozenetz Consult
Last modified: 03/08/2015 г.