"ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ" АД

 

 

 

тел. + 359 2 850 50 51, E-mail lozkons@consultant.bg

 

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ                               

Реконструкция и разширение на IV Обединена работническа болница “Д-р Нено Цървуланов” в София

 

 

Инвеститор - Столична община

Срок на изпълнение - 1998-2001 

Реконструкция и модернизация на студентски общежития в София

Инвеститор - Столична община

Срок на изпълнение - 1998-2001

Реконструкция на сградата на Централната лаборатория за контрол на пестициди, нитрати и торове на Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия, бул.”Горнабански”№ 120 

 

Инвеститор - Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия при Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

Срок на изпълнение - 1998-1999

Реконструкция и довършителни работи на лабораторен комплекс на Националния център по метрология към Държавната агенция по стандартизация и метрология

 

Инвеститор - Държавната агенция по стандартизация и метрология

Срок на изпълнение - 1999-2000

Реконструкция на сградния фонд на Националното бюро за териториално убежище и бежанци към Министерския съвет

Инвеститор - Националното бюро за териториално убежище и бежанци към Министерския съвет 

Срок на изпълнение - 1997 

 

 

 

Lozenetz Consult
Last modified: 25/08/2011 г.