"ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ" АД

 

 

 

тел. + 359 2 850 50 51, E-mail lozkons@consultant.bg

 

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ                               

Дипломатически комплекс на Република Полша в София

 

 

Инвеститор - Посолство на Република Полша

Срок на изпълнение - 1993-1995

VIP зала в сградата на Президенството на Република България, София, бул.”Дондуков”№2

 

 

Инвеститор - Администрация на Президента на Република България 

Срок на изпълнение - 1999

 

Пазар за животни в Севлиево по Програма ФАР за България, Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

 

 

Инвеститор - Програма PHARE при Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа 

Срок на изпълнение - 1997-1998

 

Реконструкция и модернизация на Женския пазар в София – 3 етапа

 

Инвеститор - Столична община – Район “Възраждане” 

Срок на изпълнение - 1996-2000

 

 

Складова база на Главно управление “Държавен резерв и военно-временни запаси” в с.Морава, обл. Плевенска

 

Инвеститор - Главно управление “Държавен резерв и военно-временни запаси” към Министерския съвет

Срок на изпълнение - 1997

 

 

 

 

Lozenetz Consult
Last modified: 25/08/2011 г.