"ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ" АД

 

 

 

Изпълнени обекти

Препоръки от партньори

тел. + 359 2 850 50 51, E-mail lozkons@consultant.bg

ВЪЗМОЖНОСТИ

“ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ” е основана през 1988 година с частен капитал. Общият брой на построените от компанията големи обекти надхвърля 120, вкл. резиденция и жилищен комплекс на посолството на Република Полша в София, десетки административни и жилищни сгради, хотелски, спортни и туристически комплекси, търговски центрове, банки и банкови клонове, представителни офиси и др. Изминалите години на присъствие на пазара на строителния продукт ни даде значителни предимства и опит, които квалифицираните кадри на “ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ” прилагат при изработване на експертизи за изпълнени строително-монтажни, довършителни и инсталационни работи и при извършване на консултантски услуги, свързани със строителството. Компанията залага на досегашния си положителен опит, на решения, заимствани от най-доброто в световната практика, и на печелившите стратегии на пазарното стопанство.
  
 "ЛОЗЕНЕЦ-КОНСУЛТ"АД разполага с висококвалифицирани специалисти за изготвянето на технически експертизи за изпълнение на строително-монтажни, довършителни и инсталационни работи.

“ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ” е открита за делови контакти и взаимноизгодно коректно сътрудничество с всички потенциални партньори.

"ЛОЗЕНЕЦ-КОНСУЛТ"АД е лицензиран КОНСУЛТАНТ с УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК - 0541/25.11.2015 г. за извършване на дейности по упржняване на СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и оценяване на съответствието на инвестиционните проекти. Дружжеството разполага с екип от висококвалифицирани специалисти за изработване на ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ на сградите и оценката им по Закона за енергийната ефективност.
Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2008.

 

ПАРТНЬОРИ

 • Администрацията на Президента на Република България;
 • Народното събрание на Република България;
 • Дипломатически мисии в София; 
 • Министерства, държавни агенции и ведомства;
 • Столичната община и органи на местното управление;
 • Българската академия на науките;
 • Застрахователни и брокерски дружества;
 • Банкови и финансови институции;
 • Представителствата на ФАР в България;
 • Фондът за регионални инициативи при Министерството на труда и социалната политика;
 • Строително-инвестиционни компании от Федерална република Германия и пр.
 • Град Астрахан, Русия

 

 

 

Lozenetz Consult
Last modified: 12/03/2018 г.